Utrikes Priority-brev

Priority-brev levereras alltid till adressaten via snabba förbindelser. Det lämpar sig för sändning av kundbrev, meddelanden och fakturor.

Om adressen är felaktig, garanterar Världspostkonventionen en adressklarering i mållandet och leverans till adressatens gällande adress utan separat avgift. Om utredningen inte ger något resultat, returnerar mållandet brevet utan extra kostnader till den finländska adressen som anges i avsändaruppgifterna på kuvertet.