Utrikes Economy-brev

Economy-brev är det förmånligaste postningssättet och lämpar sig då när ditt meddelande inte är brådskande. Economy lämpar sig för sändning av kundbrev, meddelanden och fakturor.

Om adressen är felaktig, garanterar Världspostkonventionen en adressklarering i mållandet och leverans till adressatens gällande adress utan separat avgift. Om utredningen inte ger något resultat, returnerar mållandet brevet utan extra kostnader till den finländska adressen som anges i avsändaruppgifterna på kuvertet.