Inrikes värdeförsändelser

Värdeförsändelser, dvs. Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerad försändelse lämpar sig för sändning av såväl viktiga dokument som små värdeföremål. Du får uppföljning, postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas för dina försändelser.