Standardbrev

Förmånliga Standardbrev lämpar sig för maskinell sortering och levereras med Priority- eller Economy-brevens hastighet.

När din brevförsändelse lämpar sig för Postis maskinella posthantering, är Standardbrev det förmånligaste alternativet. Hanterbarhet med maskin ställer krav på brevförsändelser: förutom krav på optisk avläsning ställs också en del krav på mått, form, material, färg och innehåll.

Om adressen är felaktig eller föråldrad görs en adressklarering för Standardbrev och brevet levereras till adressatens gällande postadress utan separat kostnad. Om det inte går att utreda den rätta adressen, returneras brevet till dig.