Elektroniskt brev

Netposti sänker kostnaderna och ökar kundnöjdheten. Erbjud dina kunder brev i elektroniskt format till Netposti.

Elektroniskt brev gynnar både avsändaren och mottagaren

Netposti erbjuder företag och myndigheter den mångsidigaste helhetslösningen på marknaden. Ditt brev levereras identifierat och säkert till adressaten. Netposti är snabb, förmånlig och miljövänlig.

Arbetsgivaren kan skicka lönespecifikationer och läkaren till exempel laboratorieresultat till Netposti. För dig som avsändare innebär elektroniskt brev besparingar, ger möjligheten till bättre kundbetjäning och synlighet för varumärket. När adressaten får sitt brev på önskat sätt, ökar även kundnöjdheten. E-brevets innehåll och layout är samma som i pappersbrev. Du kan emellertid ansluta många funktioner till E-brev, till exempel länkar till tilläggsuppgifter och webbutiken.

Du får Netposti av din egen utskriftsoperatör inom informationslogistik. I samarbete med Netposti: Apix Messaging Oy, CGI Suomi Oy, Edita Prima Oy, Evry AB, Hansaprint Oy, Liaison Technologies Oy, OpusCapita Oy, Posten Åland Ab, Ropo Capital Oy,  PostNord Strålfors Oy, Tieto Finland Oy, YAP Solutions Oy.