Inrikes Economy-brev

Förmånliga Economy når mottagaren den tredje arbetsdagen efter inlämning. Economy lämpar sig för sändning av kundbrev, meddelanden, fakturor och medlemskort.

Om adressen är felaktig eller föråldrad, görs en adressklarering för Economy-brev och brevet levereras till adressatens gällande postadress utan separat kostnad. Om det inte går att utreda den rätta adressen returneras brevet till dig.