Tjänster för sändning

Tjänster för sändning - Posti

Posti erbjuder dig alla tjänster för sändning som omfattar varutransporter, leveranser i näthandeln, tidningsutdelning, brevpost och direktmarknadsföring.  Din försändelse kommer fram enligt överenskommelse, och transporten är till 100 procent koldioxidneutral. Posti är en pålitlig partner också i internationella transporter.