Sök postnummer

Mata in gatunnamnet eller posttjänststället eller båda. Om du vill, kan du använda kommunnamnet i stället för posttjänstställets namn.

Mera detaljerade instruktioner

Gatunamn

Kommun, postkontor eller postnummer


Se de senaste postnummerändringarna
Företagspostnummer
Hur skriver man en utlandsadress? Se de landspecifika anvisningarna.