Obs.
  • Hanteringen av internationell post på JFK-flygplatsen i New York är fördröjd. Anhopningen fördröjer postgången från Finland till Förenta staterna. Vår kundtjänst kan varken se närmare information om försändelser eller påskynda deras leverans.

Landspecifika uppgifter

Tulletiketter och tulldeklarationer

Du behöver en tulletikett när du skickar varor utanför EU.

Läs mer

Handelsfaktura

För att göra upp en handelsfaktura behövs många slags uppgifter och dokument.

Läs mer

Landspecifika restriktioner

Maatiedot