Försändelseuppföljning

Mata in försändelsekoden (bokstavs- och nummerkombinationen) utan mellanslag i understående fält.