Ändringar i transporttjänster

Paket- och frakttjänsterna ändras 3.10.2016. Målet är att förenkla produktsortimentet som är tillräckligt mångsidigt och brett för våra kunders behov. Grunden till allt detta är en stark fokusering på förenkling, innovationer och högkvalitativt genomförande.

Produkterna ändras på följande sätt

Posti ExpressfraktFörnyelsen av produktifieringen gör det lättare att handla. I denna tabell kan du se hur de gamla produkterna ersätts med nya:

Beställda produkter Ny produkt Beställningskanal Försändelse-dokument
Hämtas ut:      
Economy, SmartPOST Postpaket elektronisk beställningskanal adresskort
Brev i maxistorlek Brev i maxistorlek elektronisk försändelseförteckning portobeteckning, försändelseförteckning och mottagarens uppgifter
Levereras ända fram:      
Express Flex Posti Hempaket elektronisk beställningskanal adresskort
  Posti Småpaket elektronisk beställningskanal adresskort
Småförsändelse Economy-brev, Priority-brev, Posti Småpaket elektronisk försändelseförteckning eller beställningskanal portobeteckning, försändelseförteckning och mottagarens uppgifter eller adresskort
Returneras:      
Customer Return Posti Kundretur   adresskort
Undelivered Shipment Posti Ej uthämtad   adresskort
B2B:      
Business Day, Morning, VAK/ADR, City Posti Expresspaket elektronisk beställningskanal adresskort
Frakt, Hemutdelning, partiella och fulla laster Posti Frakt  elektronisk beställningskanal adresskort/ fraktsedel
Business Day KYK, Morning KYK, Flex KYK, VAK/ADR KYK, City KYK  

elektronisk beställningskanal

adresskort/ fraktsedel
 Utgående:      
Termo och Termo hem      

Produkterna ändras på följande sätt fr.o.m. den 3.10.2016

Tjänsteutbudet omfattar dessutom de nuvarande tjänsterna:

  • Uthämtnings- och utdelningstjänst
  • Separat uthämtning och utdelning
  • Regional avtalstransport
  • Måltidstransport
  • Måltidstransport hem
  • Transport av matkasse
  • Kurirtransport
  • Trycksakstransport
  • Portfölj
  • Portfölj morgon 

Termo- och Termo hem-transporterna utgår ur tjänsteutbudet den 1 april 2016.