Ändringar i tidningstjänster

På denna sida berättar vi om de ändringar i tidningstjänsterna som träder i kraft i början av 2017. Det sker ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

Ändringar i transporthastigheten för den riksomfattande tidningsutdelningen

Transporthastigheten för tjänsterna Tidskrift 2, Dagstidning 2, Tidning 2 och Bunt 2 ändras i början av 2017. I fortsättningen är leveransen i regel framme den tredje vardagen efter postinlämningsdagen. Du kan påskynda transporthastigheten för tjänsterna Tidskrift 2, Dagstidning 2 och Tidning 2 genom att använda Sorteringstjänsten, om försändelsernas partistorlek eller delparti är minst 15 000 stycken. Postningsföretaget ingår ett avtal om användning av Sorteringstjänsten med Posti. När ditt postningsföretag använder tjänsten är försändelsen i regel framme redan den andra vardagen efter inlämningsdagen. Läs mer om Sorteringstjänsten.

 

I och med att utdelningsdagarna förnyas delas produkter som omfattas av den riksomfattande tidningsutdelningen inte längre ut på tisdagar från och med januari 2017.

 

 

  Transporttid i regel år 2016 Transporttid i regel år 2017
Tidskrift 2 2 vardagar 3 vardagar
Dagstidning 2 2 vardagar 3 vardagar
Tidning 2 2 vardagar 3 vardagar
Bunt 2 2 vardagar 3 vardagar
Tidskrift 1 1 vardag 1 vardag
Bunt 1 1 vardag 1 vardag

 

Ändringar i transporthastigheten för Tidningsutdelning i närområdet

  Transporthastighet nu i regel Transporthastighet i 2017 i regel
Distansutdelning av tidning 1 vardag 2 vardagar
Dagsutdelning av tidning Framme på utgivningsdagen Framme på utgivningsdagen
Tidigutdelning av tidning Framme inom några timmar Framme inom några timmar

Transporthastigheten för Distansutdelning av tidning ändras i början av 2017. I fortsättningen är försändelsen i regel framme följande vardag efter utgivningsdagen. I och med att utdelningsdagarna förnyas delas försändelser som omfattas av distansutdelningen inte längre ut på tisdagar från och med januari 2017. Transporthastigheten för Tidigutdelning och Dagsutdelning förblir oförändrad och försändelser delas ut även på tisdagar.

Genom att använda Sorteringstjänsten för Tidigutdelning och Distansutdelning av dagstidning försäkrar du dig om att tidningen går till rätt bunt och lastbärare, så att utdelningen sker i tid. Sorteringstjänsten kan inte påskynda transporthastigheten för dessa försändelser. Läs mer om Sorteringstjänsten.