Ändringar i marknadsföringstjänster

På denna sida berättar vi om de förnyelser i marknadsföringstjänsterna som träder i kraft 2017. Det sker ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

Ändringar i transporthastigheten för Kunddirekt

 Transporthastigheten för Kunddirekt ändras i början av 2017. Försändelsen är i regel framme den tredje dagen efter postinlämningsdagen. Du kan påskynda transporthastigheten för försändelsen genom att använda Sorteringstjänsten om försändelsernas partistorlek eller delparti är minst 25 000 stycken. Postningsföretaget ingår ett avtal om användning av Sorteringstjänsten med Posti. När ditt postningsföretag använder tjänsten är försändelsen i regel framme redan den andra vardagen efter inlämningsdagen. Om du till exempel vill att försändelsen ska delas ut på måndag, ska den lämnas in på torsdag. Om du vill att försändelsen ska delas ut på onsdag, ska den lämnas in på måndag. Läs mer om Sorteringstjänsten.

I och med att utdelningsdagarna förnyas delas Kunddirekt inte längre ut på tisdagar från och med januari 2017.

Utdelningsdagar för försändelser som omfattas av Hemdirekt och Hemdirekt Premium

Hemdirekt Premium-försändelser delas 2017 ut på torsdagar och fredagar, och beställningarnas antal begränsas inte dessa dagar.

Det sker inga ändringar i utdelningen av Hemdirekt (buntutdelning) och Postinen, utan dessa delas även i fortsättningen ut på måndagar och onsdagar.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Hemdirekt Ingen utdelning Hemdirekt Hemdirekt Premium Hemdirekt Premium