Ändringar i marknadsföringstjänster

På denna sida berättar vi om de förnyelser i marknadsföringstjänsterna som träder i kraft 2017. Det sker ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

Förhandsbeställningsrabatt för Kunddirekt från och med den 2 januari 2017

Fyll i beställningsuppgifter för försändelsen via den Elektroniska försändelseförteckningen sju veckor före postningsdagen och du får en förhandsbeställningsrabatt för partier på över 20 000 st. Förhandsbeställningen är 2 procent av beställningens slutsumma och den ges automatiskt då villkoren uppfylls.

Hur får jag rabatt?

Ange i beställningsuppgifterna postningsdag och -plats samt antal och styckevikt. Om du ändrar uppgifterna mindre än sju veckor från postinlämningsdagen, notera att du kan:

  • Ändra stycketalet med högst 10 procent
  • Ändra styckevikten med högst 30 procent
  • Du kan inte ändra postningstiden och -platsen

Ändringar i partistorlekströsklar från och med den 2 januari 2017

De två första partistorleksklasserna slås samman till klassen 1-4 999 och en ny partistorleksklass om över 300 000 införs. Inga ändringar görs i viktklasserna.

Tilläggstjänster för Kunddirekt från och med den 2 januari 2017

Tilläggstjänsten Teaser upphör. I fortsättningen kan du använda Kunddirekt på samma sätt som Teaser. Extra hantering och Informationstjänst kommer fortfarande att ingå som tilläggstjänster för Kunddirekt.

Ändringar i transporthastigheten för Kunddirekt

 Transporthastigheten för Kunddirekt ändras i början av 2017. Försändelsen är i regel framme den tredje dagen efter postinlämningsdagen. Du kan påskynda transporthastigheten för försändelsen genom att använda Sorteringstjänsten om försändelsernas partistorlek eller delparti är minst 25 000 stycken. Postningsföretaget ingår ett avtal om användning av Sorteringstjänsten med Posti. När ditt postningsföretag använder tjänsten är försändelsen i regel framme redan den andra vardagen efter inlämningsdagen. Om du till exempel vill att försändelsen ska delas ut på måndag, ska den lämnas in på torsdag. Om du vill att försändelsen ska delas ut på onsdag, ska den lämnas in på måndag. Läs mer om Sorteringstjänsten.

I och med att utdelningsdagarna förnyas delas Kunddirekt inte längre ut på tisdagar från och med den 6 mars 2017.

Utdelningsdagar för försändelser som omfattas av Hemdirekt och Hemdirekt Premium

Hemdirekt Premium-försändelser delas 2017 ut på torsdagar och fredagar, och beställningarnas antal begränsas inte dessa dagar.

Det sker inga ändringar i utdelningen av Hemdirekt (buntutdelning) och Postinen, utan dessa delas även i fortsättningen ut på måndagar och onsdagar.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Hemdirekt Ingen utdelning Hemdirekt Hemdirekt Premium Hemdirekt Premium