Ändringar i elektroniska tjänster och beställningskanaler

Vi vill göra det enklare för dig att använda elektroniska tjänster. Vi förnyar våra elektroniska tjänster och inloggningssätt. På denna sida berättar vi om ändringarna. Informationen preciseras i takt med att förnyelsen framskrider.

Ändringar i elektroniska beställningskanaler 2016

Under 2016 förbättrar vi de elektroniska beställningskanalernas driftsäkerhet och användbarhet ytterligare. Vi förnyar bland annat den elektroniska försändelseförteckningen och förbättrar driftsäkerheten i Kontakt och Planeringsapplikation för postning.

Vi gör det lättare för dig att välja ställe och tid för postinlämning i Planeringsapplikationen för postning, öppnar en ny kanal för att beställa transporter och gör fakturorna tydligare. Den nya beställningskanalen ersätter Prinetti och SmartShip under 2016.

I fortsättningen kan du också via Postis serviceportal granska olika rapporter, till exempel företagets inköpsrapporter. I fortsättningen beställs företagsadresstjänsten via Postis elektroniska beställningskanal. Vi erbjuder dig betalning med kreditkort som ett nytt betalningsalternativ.

Frankeringsmaskintjänst

Vi förnyar den nätbaserade penningladdningstjänsten för frankeringsmaskiner. I fortsättningen kan du använda tjänsten med samma koder som för Postis övriga tjänster.

Ändringar i elektronisk ärendehantering - ärendekod och serviceportal

Ändringar i elektronisk ärendehantering

Postis Extranet förnyades i januari 2016. Om du har lagt till Extranet bland favoriterna i din webbläsare, omdirigeras du automatiskt till rätt sida. Samtidigt har vi förnyat inloggningssidans utseende och administratörens verktyg. Läs mer i meddelandet.

Inloggningen i Postis serviceportal görs med ärendekoder. Du kommer till portalen via serviceportalen på vår webbplats. Företagets användarnamn och lösenord förblir oförändrade.

Administratören får ett nytt, enklare och snabbare verktyg för användarhantering. Om du är avtalskund (faktureringskund), kan du beställa administratörskoden via vår webbplats. Vi skapar en administratör för ditt företag, som i sin tur befullmäktigar övriga användare. Om du är en ny användare, kontakta administratören i ditt företag för att få ärendekoder.

Med ärendekoden kan du i fortsättningen logga in i allt fler Postis tjänster. Du kan även granska olika rapporter via serviceportalen, till exempel företagets inköpsrapporter. Företagets adressändringstjänst kan också användas med ärendekoderna.

Ändringar i avtalsvillkoren

I enlighet med Postis nya strategi är ett av Postis tillväxtområden i fortsättningen bland annat nya typer av informations-, analys- och marknadsföringstjänster.

På grund av de nya tjänsterna uppdaterar vi de allmänna avtalsvillkoren så att de motsvarar Postis nya produkt- och servicestruktur. Även produktvillkoren justeras på motsvarande sätt efter behov. I enlighet med de nya avtalsvillkoren kan Posti använda uppgifter som samlats in och uppstår inom tjänsterna för att utveckla sin verksamhet och sina tjänster. På detta sätt kan vi erbjuda våra kunder allt bättre tjänster.