Ändringar i brevtjänster

På denna sida berättar vi om de ändringar i brevtjänsterna som träder i kraft stegvis i 2017. Det sker ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

Ändringar i Partistorlektrösklar och styckevikt från och med den 2 januari 2017

Från och med den 2 januari är partistorlekströsklarna för inrikes Economy- och Priority-brev och standardbrev (Port Payé) 1-299 st.

Dessutom sjunker maximivikten för stora inrikes Economy- och Priority-standardbrev i storlek C4 (Port Payé).  Den nya maximivikten är 100 g.

Beställning av brev med uppföljning via Posti SmartShip-beställningskanalen från och med den 3 januari 2017

Beställ brev med uppföljning i fortsättningen enkelt via Posti SmartShip-beställningskanalen i Postis serviceportal. Från och med den 3 januari 2017 kan följande tjänster beställas via den nya beställningskanalen:

  • Rekommenderat brev (även internationellt)
  • Brev med mottagningsbevis
  • Assurerad försändelse
  • Posti Provförsändelse för sändning av laboratorieprov.

Brevtjänster som förutom huvudprodukten även innefattar en tilläggstjänst överförs senare under det första halvåret till Posti SmartShip.

  • Priority-brev + Express-tilläggstjänst
  • Priority- och Economy-brev + Postförskott-tilläggstjänst

Tills vidare kan du även beställa följande brev via den elektroniska försändelseförteckningen. Användningen av den elektroniska försändelseförteckningen för beställning av brev som omfattas av uppföljning upphör samtidigt som användningen av användargränssnittet för Prinetti upphör i mars 2017. De gränssnitt som integrerats i Prinetti slutar fungera i slutet av 2017. Om ditt företag ännu inte har ärendekoder kan du beställa dem här. Du hittar mer information om förnyelsen på sidan Smartship för transporttjänster.

Ändringar i transporthastigheterna den 6 mars 2017

Transporthastigheten för Economy-brev fördröjs med en vardag den 6 mars, varefter breven i regel når adressaten på den tredje vardagen efter postinlämningen. Om du till exempel lämnar in ett Economy-brev på onsdag delas det i regel ut till adressaten på måndag. Du kan påskynda transporthastigheten för Economy-brev genom att använda Sorteringstjänsten om försändelsernas partistorlek eller delparti är minst 25 000 stycken. Postningsföretaget ingår ett avtal om användning av Sorteringstjänsten med Posti. När ditt postningsföretag använder tjänsten är brevet i regel framme redan den andra vardagen efter inlämningsdagen. Läs mer om Sorteringstjänsten.

 

Transporttid i regel år 2016 Transporttide i regel år 2017  
Economy-brev    
Port Payé 2 vardagar 3 vardagar
Frankeringsmaskin 2 vardagar 3 vardagar
Postkuvert 2 vardagar 3 vardagar
Priority-brev  
Port Payé 1 vardag 1 vardag
Frankeringsmaskin 1 vardag 1 vardag
Postkuvert 1 vardag 1 vardag
Prissättningstjänst 2 vardagar 2 vardagar

Värdebrev

2 vardagar 2 vardagar

 

Utdelningsdagarna förnyas (tidpunkten för förändringen bekräftas senare)

I och med förnyelsen av utdelningsdagarna delas Economy och Priority-brev i fortsättningen dock inte ut på tisdagar. Om du lämnar ett Priority-brev i en brevlåda på måndag är det framme på onsdag.

Värdebrev och ankomstavier i pappersform för inrikes värdebrev delas inte ut på tisdagar. Elektroniska ankomstavier skickas även på tisdagar.

Med Expressbrev vill vi även i fortsättningen erbjuda en lösning om brevet snabbt måste nå adressaten. Expressbrev delas ut följande vardag, även tisdagar.

Om du beställer Hämtnings- och utdelningstjänsten hämtar och delar vi fortfarande ut din försändelse fem dagar i veckan, men för utdelningen på tisdagar gäller samma ändringar som generellt för dagsutdelningen på tisdagar. Läs mer om hur utdelningsdagarna förnyas.

Klasserna för konsumentbrev slås samman

Försändelsen av brev som är försedda med frimärken förenklas 2017 genom att brevklasserna 1 och 2 slås samman.

Breven i regel når adressaten på 1-2 vardagen efter postinlämningen. Merparten av breven levereras fortfarande i hela landet följande vardag efter att de postats. Ett nytt fixvärdemärke för brev införs, men brev kan fortfarande skickas med gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken, eftersom fixvärdemärkena alltid är giltiga.