Ändringar i brevtjänster

På denna sida berättar vi om de ändringar i brevtjänsterna som träder i kraft i början av 2017. Det sker ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Vi uppdaterar sidan i takt med att ändringarna blir aktuella.

Ändringar i transporthastigheterna

Transporthastigheten för Economy-brev fördröjs med en vardag från början av 2017, varefter breven i regel når adressaten på den tredje vardagen efter postinlämningen. Om du till exempel lämnar in ett Economy-brev på onsdag delas det i regel ut till adressaten på måndag. I och med förnyelsen av utdelningsdagarna delas Economy-brev i fortsättningen dock inte ut på tisdagar: Om du postar ett brev på torsdag delas det ut senast följande onsdag. Du kan påskynda transporthastigheten för Economy-brev genom att använda Sorteringstjänsten om försändelsernas partistorlek eller delparti är minst 25 000 stycken. Postningsföretaget ingår ett avtal om användning av Sorteringstjänsten med Posti. När ditt postningsföretag använder tjänsten är brevet i regel framme redan den andra vardagen efter inlämningsdagen. Läs mer om Sorteringstjänsten.

Transporthastigheten för Priority-brev förblir oförändrad, men breven delas inte längre ut på tisdagar. Om du lämnar ett Priority-brev i en brevlåda på måndag är det framme på onsdag.

Värdebrev och ankomstavier i pappersform för inrikes värdebrev delas inte ut på tisdagar. Elektroniska ankomstavier skickas även på tisdagar. Internationella brev delas ut varje vardag även i fortsättningen.

Med Expressbrev vill vi även i fortsättningen erbjuda en lösning om brevet snabbt måste nå adressaten. Expressbrev delas ut följande vardag, även tisdagar.

Om du beställer Hämtnings- och utdelningstjänsten hämtar och delar vi fortfarande ut din försändelse fem dagar i veckan, men för utdelningen på tisdagar gäller samma ändringar som generellt för dagsutdelningen på tisdagar. Läs mer om hur utdelningsdagarna förnyas.

 

Transporttid i regel år 2016 Transporttide i regel år 2017  
Economy-brev    
Port Payé 2 vardagar 3 vardagar
Frankeringsmaskin 2 vardagar 3 vardagar
Postkuvert 2 vardagar 3 vardagar
Priority-brev  
Port Payé 1 vardag 1 vardag
Frankeringsmaskin 1 vardag 1 vardag
Postkuvert 1 vardag 1 vardag
Prissättningstjänst 2 vardagar 2 vardagar

Värdebrev

2 vardagar 2 vardagar

 

Klasserna för konsumentbrev slås samman

Försändelsen av brev som är försedda med frimärken förenklas 2017 genom att brevklasserna 1 och 2 slås samman.

Merparten av breven levereras fortfarande i hela landet följande vardag efter att de postats. Ett nytt fixvärdemärke för brev införs, men brev kan fortfarande skickas med gamla 1:a och 2:a klass fixvärdemärken, eftersom fixvärdemärkena alltid är giltiga.