Posti förnyas – enklare skötsel av ärenden och tydligare tjänster

Vi förnyar tjänsterna för företagskunder stegvis. Förnyelserna baserar sig på kundernas behov av service och ärenden. Vi förenklar prissättningen samt produkt- och tjänsteutbudet och gör faktureringen tydligare. Det är enkelt att köpa tjänster via Postis nättjänst oavsett tid och plats.

Transporttjänsternas förnyade tjänster tas i bruk på 3.10.2016. Läs mer.

Vi förnyar även brev-, tidnings- och marknadsföringstjänsterna. I och med den reform av utdelningsdagarna som träder i kraft i januari 2017 ändras postutdelningen på tisdagar. Dessutom sker det ändringar i bland annat transporthastigheten för tjänsterna. Läs mer om ändringarna i brev-, tidnings- och marknadsföringstjänsterna.

De senaste ändringarna

DATUM  ÄNDRING
Början av 2017 Utdelningsdagarna förnyas och även andra ändringar införs i brev-, tidnings- och marknadsföringstjänsterna. Läs mer om ändringarna i posttjänsterna.
Början av 2017 Värdebreven överförs till den nya beställningskanalen Posti Smartship.
3.10.2016

De förnyade transporttjänsterna to i bruk 3.10.2016. Läs mer om ändringarna i transporttjänsterna.