Poststyrningstjänster för företag och organisationer

Poststyrningstjänsterna är adresspecifika och varje tjänst ska beställas separat. Serviceavgiften gäller per tjänstebeställning.

Posti Adressändring

Med adressändring avses en anmälan, med vilken postmottagaren meddelar Posti att dennes gamla adress upphör att gälla och uppger den nya adress som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri.

Utifrån en adressändring eftersänder Posti brevförsändelser samt paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna (Postpaket) som har skickats till den gamla adressen, om inte annat har avtalats med avsändaren.

Posti Flyttposttjänst

En eftersändningstjänst i 12 mån. som omfattar alla postförsändelser i samband med en adressändring.

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts 

Priser Exkl. moms Inkl. moms
Över internet 39,20 € 48,61 €
Med blankett 44,80 € 55,55 €

 

Posti Tidsbestämd eftersändning

1 vecka – 2 månader
 
Priser, när tjänstebeställningen har gjorts 

 Priser Exkl. moms Inkl. moms
Över internet 22,40 € 27,78 €
Med blankett 28,00 € 34,72 €

 

Posti Avbrott i utdelningen

1 vecka – 2 månader

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts

Priser Exkl. moms Inkl. moms
Över internet 22,40 € 27,78 €
Med blankett 28,00 € 34,72 €

Serviceavgiften för tidsbestämd eftersändning av postförsändelser och avbrott i utdelningen som varar i över två månader bygger på perioder på två månader.

Tidsuttrycket en vecka avser 7 dagar. Vid beräkning av tjänstens längd räknas både start- och slutdatumet till tjänstens giltighetsperiod.

Eftersändning till utlandet

Utifrån en adressändring eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser på upp till 50 gram till utlandet. Med de avgiftsbelagda tjänsterna (Flyttpost och Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser) eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser på upp till 250 gram till utlandet.

Övriga försändelser returneras till avsändaren eller behandlas som obeställbara.