Vanliga frågor

1. Kan post som stämplats med frankeringsmaskin lämnas i en brevlåda?
Brevförsändelser kan lämnas i en brevlåda, men för större partier till Posti. Om du lämnar försändelserna i en brevlåda efter den sista tömningen, stämpla dem med stämpeln för följande dag eller med en tilläggsstämpel värt noll euro.

2. Behöver jag ett referensnummer när jag betalar medel till kontot?

När du betalar via Extranet behöver du inte ett referensnummer. Du mer information hos vår kundtjänst

Om du betalat de disponibla medlen som inbetalning, behöver du ett referensnummer. Referensnumret styr betalningen till kontot för din maskin. Om referensnumret fattas fördröjs överföringen av pengarna och det går inte att ladda maskinen.

3. Mitt referensnummer har försvunnit, var får jag ett nytt referensnummer?

Referensnumret för din frankeringsmaskin finns i öppningsmeddelandet och på händelsespecifikationens första sida. Du kan också beställa referensnumret för din maskin genom att ringa Postis servicenummer 020 452 3602 (numret ändras fr.o.m. 16.3.2015. Det nya numret är 010 802 822, må-fr kl. 9-15.) eller skicka e-post till adressen lataa-postita@posti.com och referensnumret för din maskin levereras till dig per post.

4. Vilka fördelar har en nolladdning?
Med nolladdning ser du saldot på ditt konto. Före den egentliga laddningen lönar det sig att kontrollera saldot med nolladdning, så att du inte av misstag använder limiten (=kredit) som är belagd med en tilläggsavgift. I samband med kontroll av frankeringsmaskinen gör vi för kundens räkning en dataöverföring till laddningscentralen och Postis fakturering. Nolladdningen orsakar inga kostnader.

5. Om frankeringsmaskinen går "i lås" (tidsbegränsning, dataöverföring), hur får man maskinen åter att fungera?
Gör en nolladdning för maskinen. I vissa maskiner används termen saldoförfrågan.

6. Vad är en limit?
Limit är en kredit som beviljas av Posti när de nerladdade disponibla medlen är tillfälligt slut. Det är en avgiftsbelagd tilläggstjänst, och du avtalar separat om att börja använda den. Kontrollera hos representanten för maskinen eller i manualen om limit kan användas i din maskin.

7. I vår frankeringsmaskin kommer det många undantagsladdningar som görs av misstag, vad kan man göra?
Kontakta importören och fråga hur man kan undvika undantagsladdningar som sker av misstag. Om detta inte hjälper, be skriftligen av Postis fakturering att egenskapen för undantagsladdningar ska avlägsnas.

8. Varför lyckas inte alltid laddningen?
Laddningen är skyddad på många olika sätt. Det kan förekomma störningar i nät- eller telefonförbindelserna, vilket förhindrar laddningen. Du får mer information av den som driver laddningscentralen.

9. Vad är ett prisminne?
Prisminnet är en minneskrets med priser som installeras i vågen eller i själva frankeringsmaskinen. Prisminnet underlättar avsevärt det dagliga arbetet och samtidigt kan du till exempel försäkra dig om att du inte betalar överpris för försändelser. Maskiner med produktuppföljning ska ha ett giltigt prisminne, dvs. prom.

10. Är det nya prisminnet obligatoriskt i vågen?
Vi rekommenderar alltid att kunderna använder ett giltigt prisminne. Maskiner med produktuppföljning ska alltid ha ett giltigt prisminne. Ett föråldrat minne leder till återkallning av produktuppföljningsegenskapen.

11. Jag stämplade av misstag en bunt brev med fel porto. Vad ska jag göra?

Ibland kan det ske felstämplingar som inte kan användas som porton. Vi ersätter felstämplingar, om värdet på felstämplingarna är 20 euro eller mer och om de är högst 6 månader gamla.

Fyll i ansökan om ersättning för felstämpling och packa blanketten tillsammans med felstämplingarna i sin helhet inklusive kuvert i en försändelse så väl att den inte går sönder under transporten. Skriv ut ansökan om ersättning för felstämpling (PDF)

Skicka försändelsen till adressen:

Posti Ab
Frankeringsmaskintjänster
Beteckning 5009023
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Vi debiterar en avgift som anges i prislistan för ersättning av felstämplingar. Vi lägger till godkända felstämplingar till de disponibla medlen i din frankeringsmaskin.

12. Vad är frankosvar?

Du kan betala porton för dina svarsbrev genom att frankera returkuverten eller returkorten på förhand. Som beteckning för tjänsten trycks eller stämplas ordet "Frankosvar" eller "Postimaksuvastaus" invid frankostämpeln. Frankosvaret lämpar sig bäst för små sporadiska svarsbehov.

Använd portot för Priority-brev enligt frankeringsmaskinprislistan som porto. Används som datum för stämpeln den innevarande dagen, även om den avviker från försändelsens inlämningsdag.

Frankosvartjänsten kan inte användas i utlandet eller på Åland. Ett frankeringsmaskinsvar ska användas inom sex månader från frankostämpelns datum. Oanvända Frankosvarskuvert krediteras inte som felstämplingar.

13. Kan återstående medel i en avslutad bytesmaskin överföras till en ny frankeringsmaskin som disponibla medel?

Ja, det är möjligt. Vi genomför överföringen, när du ber om det i ditt meddelande om uppsägning.

14. Varför måste maskinen lämnas till en servicefirma om det sker en förändring i företaget?
Genom denna åtgärd försäkrar vi oss om att de medel som finns i maskinen överförs på rätt konto. Pengarna, dvs. medlen på postavgiftskontot, är särskilt väl skyddade i frankeringsmaskinen.  Endast importörens servicefirma kan bryta detta skydd.

15. Kan en försändelse som stämplats med frankeringsmaskin postas med gammalt datum?
Nej.