Frimärke

Är behändigast då försändelserna är under 10 st. per dag och/eller det inte alltid finns ett behov för daglig postning. Fixvärdemärket lämpar sig även som porto enligt sitt värde för andra produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna.

  • Ökar observationsvärdet eller ger försändelsen en personligare prägel.
  • Frimärket kan vara ett traditionellt frimärke eller ett persinligt frimärke.

Fixvärdemärke

Ett fixvärdemärke är ett frimärke vars försäljningspris och valör alltid motsvarar gällande porto för ett inrikes 1 eller 2 klass brev som väger högst 50 gram.