Frankeringsmaskinen är ett förnuftigt betalningssätt

Frankeringsmaskinen är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta hand om betalning av daglig post. Den lämpar sig för företag och samfund som postar i genomsnitt sju försändelser per dag.