11.07.2016 1

Att använda Kontakti är en väsentlig del av vårt kundarbete

Kustmedia, som finns i Korsholm och i Närpes, har redan i 30 år producerat lokal- och kundtidningar samt reklam för Österbotten och Vasaregionen. Kustmedia har också en etablerad kundkrets i svenskspråkiga områden i Nyland. Det finns alltså kunnande och erfarenhet både vad gäller det redaktionella innehållet och annonsörernas behov.

- Vi har byggt upp goda kundrelationer under en mycket lång tid, konstaterar Kustmedias verkställande direktör Tomas Bäck. Vi gör tidningar enligt principen "Nyckelfärdigt": Vi erbjuder allt från planering och produktion av innehåll till annonsförsäljning, tryckning och utdelning - under ett och samma tak. Vår kund behöver bara säga vad den vill ha och sedan sköter vi hela processen, oberoende av om det är fråga om tryckt material eller elektroniska kanaler. Våra tidningar når både finlandssvenska och tvåspråkiga hushåll runt om i landet på ett heltäckande sätt.

 Servicebehov

- Vi producerar både egna publikationer och kund- och informationstidningar med en upplagestorlek som varierar mellan några tusen och 40 000 exemplar. Vi vill vara en pålitlig och högklassig samarbetspartner för våra kunder, varför hela kedjan: innehåll, layout, tryckning och utdelning ska fungera friktionsfritt och säkert, förklarar Tomas Bäck. En stor del av tidningarna delas ut som oadresserade utdelningar inom vissa postnummerområden, och det är synnerligt viktigt att tidningarna når sina läsare på det sätt som vi har lovat kunden. Vi gör också adresserade kundtidningar och köper adresser till dem.

- Vi behöver en pålitlig utdelare samt lättanvända verktyg för planering och budgetering av utdelningen.

 Lösning

- Vi har använt Postis olika tjänster i stor utsträckning. Redan för mer än 15 år sedan tog vi i bruk Postis tjänster för eBrev och eKort och i dag använder vi aktivt Kontakti-verktyget, minst ett par gånger i veckan. Med Kontakti kan vi enkelt planera utdelning och kampanjer, deras omfattning och inriktning. När vi till exempel ger en kund en offert får vi med hjälp av Kontakti genast den exakta mängden och prisuppgifter. Att använda Kontakti är en väsentlig del av vårt kundarbete.

- Vi har valt Posti till vår utdelningspartner eftersom det är av avgörande betydelse för oss att utdelningen är pålitlig.

Resultat och erfarenheter

- Kontakti-verktyget förbättras hela tiden och har blivit allt enklare att använda, uppdateringarna har varit bra. Kontakti gör att det går enklare och snabbare att ge offerter.

- Vi anser att Posti är det enda bolaget som är en pålitlig utdelningspartner. Vi har jämfört olika aktörer och konstaterat att Posti är i en klass för sig vad gäller pålitligheten. Posti håller vad man lovar när det gäller utdelningstäckningen. Det tillför våra kundrelationer kvalitet och pålitlighet.

- Även om de personliga mötena med Postis kontaktpersoner har minskat får vi bra information om nya tjänster bland annat via webbseminarier.

Posti är det enda verkligt pålitliga utdelningsbolaget.