Leveranssätt i näthandeln

 

 

Hämtning via paketautomat

Hämtning från ett avhämtningsställe

Hämtning från ett postkontor                          

Hemtransport          

Produkt             SmartPOST Economy Economy Express Flex
Pris             5,31 € 7,00 € 7,00 € 12,31 €
Leveranstid 0-3 dagar 1-3 dagar 1-3 dagar 1-3 dagar
Avhämtningsställe Vilken som helst paketautomat Vilket som helst avhämtningsställe

Den närmaste posten          

Levereras till hemdörren
Integration NPR, Prinetti NPR, Prinetti Prinetti Prinetti

Översikt över integrationssätten

Register över avhämtningsställen

Registret över avhämtningsställen är Postis system som innehåller information om alla våra serviceställen. Bland leveranssätten söker Hämtning via paketautomat och Hämtning från valfri post söker avhämtningsställen ur registret. Uppgifterna för det avhämtningsställe som konsumenten valt överförs till oss i uppgifterna om försändelsen.

Utskrift av adresskort

Använd endast kort som följer våra instruktioner som paketadresskort. Paketadresskortet innehåller en individuell försändelsekod som du kan använda för att följa upp paketets gång.

Prinetti

Prinetti är Postis avgiftsfria program för utskrift av adresskort. Förutom utskrift skickar Prinetti automatiskt förhandsuppgifter till Postis system. Vi erbjuder dig tillgång till utskriftsmaterial för adresskort avgiftsfritt.