Begäran om utredning av postförskottsförsändelse

Kunden har rätt att begära utredningsarbete av Posti Ab inom en skälig tid från postning av en postförskottsförsändelse. Om kunden inte lämnar de uppgifter som behövs för utredningsarbetet, kan arbetet inte utföras.

Ifall du stöter på problem,

ta kontakt med kundtjänst

Den som lämnar en begäran om utredning av postförskottsförsändelse får svar per telefon, brev eller e-post. Av svaret framgår utredningens resultat och eventuella korrigerande åtgärder separat för varje försändelse.