Fakturering

Om du är företagskund

Leveransalternativen för Postis fakturor är e-faktura och pappersfaktura. Om du vill kan du styra pappersfakturor till en elektronisk postlåda som du får när du börjar använda Nätverket-tjänsten.

Om du är konsumentkund

Leveransalternativen för Postis fakturor är pappersfaktura eller e-faktura. Förutsättningen för e-faktura är att du är avtalskund hos oss och ingår ett avtal om e-faktura i din nätbank.