Fakturering

Om du är företagskund

Leveransalternativen för Postis fakturor är e-faktura, e-postfaktura och pappersfaktura.

  • Den 1 maj 2017 inför Posti ett tillägg för pappersfaktura som är 6,50 euro/faktura. Genom att välja elektronisk faktura undviker ditt företag tillägget för pappersfaktura och du kan effektivisera hanteringen av fakturor. Beställ elektronisk faktura här.

Läs mer om ändringen.

Om du är konsumentkund

Leveransalternativen för Postis fakturor är pappersfaktura eller e-faktura. Förutsättningen för e-faktura är att du är avtalskund hos oss och ingår ett avtal om e-faktura i din nätbank.