Ansökan om skadeersättning

Postis ersättningsvillkor grundar sig på postlag, lagen om vägbefordringsavtal och Världspostföreningens avtal samt leveransvillkor.

Kontrollera vilken anmärkningstid och maximiersättning som gäller för försändelsen.

Om du vill skriva ut ansökan, använd webbläsarens utskriftsfunktion innan du trycker på knappen Sänd. Du kan skicka den utskrivna ansökan inklusive bilagor (t.ex. skadeanmälan, fakturakopior och andra tilläggsutredningar) till adressen:

Posti
Skadeersättningar
Kod 5013242
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ansökningsblanketter finns även på posten, och du kan lämna in ansökan inklusive bilagor på närmaste post.

Du kan även skicka en fritt formulerad ansökan med bilagor (t.ex. skadeanmälan som gäller skada, kopior över fakturor eller andra utredningar) per e-post vahingonkorvaus@posti.com.

Anvisningar om hur du skall fylla i blanketten får du vid behov från servicenummren

  • Privatpersoner 0200 27100 (lna, msa), må-fr kl. 8-18
  • Företag 0200 75000 (lna, msa), må-fr kl. 8-18.