Utskrift av adresskort via Prinetti

Som Postis avtalskund får du gratis användarlicens till programmet.

Behandlingen av de avgående postförsändelserna i ditt företag går behändigt och snabbt då du har tillgång till ett program för utskrift av adresskort. Prinetti lämpar sig för företag av alla storlekar. Med programmet kan du snabbt skriva ut adresskort för nästan alla inrikes och internationella posttransporter samt de hämtningslistor som fungerar som avsändarens kvitton. Du får smidigt iväg dina försändelser och antalet fel minskar.

Gratis för företag

Det är lätt att börja använda Prinetti. Med hjälp av de tydliga instruktionerna går det smidigt att ladda ned och installera progammet över Internet. Prinetti är också enkel att använda och du lär dig snabbt dess funktioner.

Utskriftsprogrammet Prinetti

EDI-meddelandet medför mervärde

Då du använder pakettjänster överförs informationen mellan ditt företag och Posti i form av ett EDI-meddelande via Internet. Användning av EDI-meddelande möjliggör bl.a. en elektronisk ankomstavi samt möjligheten att få ett EDI-meddelande om paketens statusuppgifter direkt till utskriftsprogrammet Prinetti. Elektronisk ankomstavi också för dina värdeförsändelser. Läs mera om saken.