Paketeringsinstruktioner

Avsändaren ansvarar för att försändelsens innehåll är paketerat på ett sådant sätt att det tål maskinell behandling och inte förorsakar personer eller egendom skada.