Förpackningsinstruktioner

Förpacka din försändelse så att den tål maskinell postsortering. När du köper tilläggstjänsten Specialhantering, transporterar vi försändelsen försiktigt och separat från övriga försändelser i hemlandet. Tjänsten är inte tillgänglig för utrikes paket.

Enligt de allmänna transportvillkoren är avsändaren ansvarig för att försändelsen förpackas rätt. Försändelsen får inte orsaka person- eller egendomsskada.

Sändning av vätskor

Skicka förpackningar med vätska som läcker lätt som försändelser som kräver specialhantering. Använd en tät behållare eller flaska. Förpacka behållare med stora öppningar, till exempel bärhinkar, i plastpåsar. Tejpa fast påsen eller bind ihop den vattentätt. Placera behållare som innehåller vätska i en hållbar låda och kila fast dem. Lägg fyllnadsmaterial som suger åt sig vätskan om behållaren eller flaskan skulle gå sönder i förpackningen.

Förslut försändelsen ordentligt

Lägg allt som hör till försändelsen in i paketet. Separata föremål vid sidan av paketet försvinner lätt. En svår form på paketet gör det svårare att hantera försändelsen. Lämna inget som hänger utanför paketet.

Använd tillräckligt med tejp, snöre, metallfästen, band eller annat förslutningsmaterial för att försluta paketet. Kom bara ihåg att inget får täcka adresskortet