Transporttjänstens adresskort

Skriv ut adresskort på etiketter med en laser- eller termotransferskrivare direkt ur ditt företags system. Självhäftande adresskort påskyndar postningsarbetet och de möjliggör elektronisk dataöverföring (EDI). Självhäftande adresskort lämpar sig också för stora försändelsepartier och du kan använda dem i alla Postis tjänster.

Det avgiftsfria utskriftsprogrammet Prinetti är det enklaste sättet att skriva ut självhäftande adresskort.

Ibruktagande och uppdatering av det egna utskriftsprogrammet

Låt våra experter först kontrollera adresskorten om du tar i bruk ett annat utskriftsprogram än Prinetti. Det kan vara nödvändigt att uppdatera utskriftsprogrammet för att det ska vara kompatibelt med de nya tjänsteegenskaperna.

När du förnyar eller uppdaterar utskriftsprogrammet skicka oss adresskortmallarna för granskning Posti Oy, Osoitekortit, PL 4, 00011 POSTI.