Transporttjänstens adresskort

De nuvarande utskrifts- och beställningskanalerna Prinetti och Smartship för frakt ersätts med den nya tjänsten Posti SmartShip, som togs i bruk oktober 2016. Den innehåller alla paket- och frakttjänster, och senare kan man också följa upp värdebrev i tjänsten. Användargränssnittet Prinetti stängs i mars 2017, och de gränssnitt som integrerats i Prinetti slutar fungera i slutet av 2017. Den nuvarande SmartShip-tjänsten för frakt slopas sommaren 2017.
Man loggar in i Posti SmartShip med en ärendekod. Posti grundar en ärendekod för företagets administratör, som sedan kan ge andra medarbetare behörighet till tjänsten.

Om ditt företag ännu inte har en ärendekod kan du beställa en här.

Ibruktagande och uppdatering av det egna utskriftsprogrammet

Låt våra experter först kontrollera adresskorten om du tar i bruk ett annat utskriftsprogram än Prinetti. Det kan vara nödvändigt att uppdatera utskriftsprogrammet för att det ska vara kompatibelt med de nya tjänsteegenskaperna.

Om du gör ändringar i dina adresskort, skicka dem till pakettikayttoonotot@posti.com för kontrol.