Maskinsorterbar försändelse

Maskinsortering lämpar sig för försändelser som uppfyller de mått-, vikt-, form-, färg- och innehållskrav som ställs på maskinsorterbara försändelser. Adressatens adressuppgifter skrivs ut på kuvertet eller, om man använder fönsterkuvert, på utskriften.

Försändelserna får inte innehålla hårda eller oböjliga föremål, exempelvis gem, nycklar eller fodral.

Maskinsorterbara försändelser är slutna kuvert eller kort. Sorterbara försändelser lämnas in inpackade i låda, stora och små separat. Adressidorna åt samma håll.

Adressbeteckningar på maskinsorterbara brev

På planeringen av kuverten och påskrifterna inverkar huruvida adressuppgifterna finns på en etikett, om de syns i kuvertfönstret eller om de skrivits ut direkt på kuvertet. Bekanta dig med planeringsguiden för maskinsorterbara brevförsändelser.