Instruktioner för sändning av brev och reklam

Brev och Värdeförsändelser

Genom att använda styrlappar enligt dessa anvisningar säkerställer du att försändelserna går till rätt hanteringsprocess

Läs mer om Postning av brev och Postning av värdeförsändelser

Försändelseförteckning

Skicka oss alltid en försändelseförteckning om dina brev-, direktutskicks- och tidningsförsändelser.

Läs mer

Maskinsortering och Kuvertstorlekar

Maskinsortering lämpar sig för försändelser som uppfyller de mått-, vikt-, form-, färg- och innehållskrav som ställs på maskinsorterbara försändelser.

Läs mer om Kuvertstorlekar

Les mer om Portobeteckningar

Användning av beteckningarna förutsätter ett gällande avtal med Posti.

Läs mer

Laboratorieprov

Förpackningen ska vara korrekt märkt och ämnets benämning, klassificering och andra uppgifter som fordras ska vara korrekt antecknade i nödvändiga dokument.

Läs mer