Adressanteckningar

På kuvertet antecknas förutom adressatens även avsändarens namn- och adressuppgifter, posttekniska symboler och försändelse- och portobeteckningar.

Adressfältet får endast innehålla adressatens namn- och adressuppgifter, inte t.ex. reklam. Kundnummer eller andra liknande identifieringsuppgifter ska antecknas ovanför adressatens namn.

Om en försändelse- eller portobeteckning finns på en utskrift eller på adressetiketten ska dessa alltid antecknas ovanför adressatens namn.

Kuvertanteckningar, inrikes brev

1. Avsändarens namn- och adressuppgifter. OBS! max. 4 cm vid toppen av skalet, se mer information
2. Posttekniska beteckningar, t.ex. Informationstjänstens beteckning.
3. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé Finlande-beteckning eller frimärke.
4. Adressatens namn- och adressuppgifter.

Kuvertanteckningar, utrikes brev

1. Avsändarens namn. och adressuppgifter.
2. Posttekniska beteckningar, t.ex. Priority-etikett.
3. Portobeteckningar, t.ex. Port Payé-beteckning eller frimärke.
4. Adressatens namn- och adressuppgifter.

Övriga beteckningar

Praxis i adresslandet avgör hur du skriver adressen på dina utrikes försändelser. Landets namn skrivs alltid med VERSALER.

När du uppger din adress till utlandet eller skickar post hem från utlandet, skriv FI- framför postnumret och ordet FINLAND under det.

Undvik förkortningar i adressuppgifterna. Om det ändå pga. utrymmesbrist är nödvändigt att förkorta, ska vedertagna förkortningar användas. T.ex. gata = g, stig = st, väg (en) = v

Postnummer och adressort

Varje adress har ett postnummer. Postnumret antecknas framför adressortens namn.

Vid postboxadresser ändras postnumrets sista siffra till en etta (1).

Ab Företag Oy
PB 7485501 NIVALA

Tävlingssvar kan skickas till en adress som fastställts särskilt för detta ändamål (t.ex. 00002 HELSINGFORS). En adress för tävlingssvar förutsätter avtal med Itella.

Svarsförsändelser styrs till rätt adress enligt avtal.

Ab Företag Oy
Beteckning 50XXXXX
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE