Förvaringstider

Om mottagaren inte anträffas i samband med utdelningen eller om försändelsen inte hämtas på posten, förvaras den en på förhand bestämd tid.