Instruktioner och leveransmetoder

Vi har sammanställt alla instruktioner du eventuellt kan behöva. Det finns mycket instruktioner, men informationen är i kompakt form. Kontakta företagskundtjänsten om du inte hittar den information du söker.

Instruktioner för sändning

I instruktionerna för sändning hittar du närmare information om sändning av brev, tidningar, paket och frakt. Du får instruktioner för adresspåskrifter, maskinell sortering och förpackning.

Brev och reklam, Tidningar, Paket och Frakt

TFÄ, begränsningar och helt förbjudna

Transport av farliga ämnen (TFÄ) är en tjänst för avtalskunder, där vi levererar din försändelse följande arbetsdag. Många transporter omfattas av begränsningar. Kontakta vår kundtjänst så försöker vi hitta en lösning åt dig.

Vi kan emellertid inte transportera allting. Läs mer om förbjudna försändelser

Sorteringstjänst

Sorteringstjänsten är ett verktyg för postningshus för brev- eller tidningar. Med verktyget stöder vi förarbetet för postningen. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar kvalitetsfel i postningarna och gör leveranskedjan mer transparent.

Sorteringstjänst

PTP (Planeringsapplikation för postning)

En tydlig och trygg nätbaserad dataöverföringskanal som är tillgänglig för alla som deltar i postningen av din tidning. Postningsuppgifterna överförs direkt från PTP till den elektroniska försändelseförteckningen.

PTP (Planeringsapplikation för postning)

Fullmakt

När du ger oss en fullmakt, ska den uttryckligen gälla mottagning av post. Det enklaste sättet är att använda en färdig fullmakt.

Fullmakt

Importförtullning

Godsförsändelser som anländer från länder utanför EU behöver ibland tulldeklareras. Vi styr dem att vänta på förtullning och skickar dig en ankomstavi.

Importförtullning