Uppdateringstjänster för kundregister

Via Kontakt-tjänsten kan du konditionstesta ditt kundregister gratis eller beställa en uppdatering av ditt kundregister. Dessutom kan du från Kontakt hämta ändringsmaterial för Informationstjänsten samt använda Kontrolltjänsten för att kontrollera enskilda kunduppgifter. Genom att registrera dig för tjänsten får du även tillgång till omfattande direktmarknadsföringstjänster.