TempNet – Följer temperaturen i kyltransporter

Postis Termo-tjänst omfattar ett temperaturuppföljningssystem som certifierats enligt standarden ISO 9001:2008 och som kunden kan använda för sin egen kontrollplan. Kyltransportlådorna är utrustade med givare som sparar transporttemperaturen och som används för att verkställa en obruten mätning och rapportering av temperaturen. Givarna mäter temperaturen med fem minuters mellanrum.