Pro Web – Lager- och affärsstyrningssystem

Affärssystemet Logius innehåller färdiga elektroniska anslutningar till Posti Logistics lager-, transport- och dataöverföringstjänster, vilket möjliggör en så optimal styrning av produktflöden som möjligt. På detta sätt kan företagets hela beställnings- och leveranskedja automatiseras nästan helt.

Logius-lagerstyrningssystemet har utvecklats för servicelagerbehov. Systemet används i Posti Logistics servicelager. Systemet kan anslutas till det webbaserade Pro Web-användargränssnittet som kan användas för att ge kunder eller samarbetspartner tillgång till systemet för att se sin egen information i realtid.

Beställ inloggningsuppgifter för tjänsten hos vår kundtjänst här.

Logga in på tjänsten här