Prinetti

Utskriftsprogrammet Prinetti är ett lättanvänt och förmånligt sätt för Postis avtalskunder att skriva ut adresskort för Postis inrikes- och utrikespaket samt -brev. Hantering och uppföljning av försändelser samt skapande av försändelseuppgifter sköts enkelt och snabbt i programmet, vilket gör att sändningsfunktionen effektiviseras och leveranssäkerheten förbättras. Via Prinetti kan du enkelt ta i bruk elektronisk dataöverföring för försändelseuppgifter (EDI), varvid försändelseuppgifterna kan förmedlas elektroniskt mellan kunden och Posti.