Planeringsapplikation för postning

PTP är ett avgiftsfritt arbetsredskap för yrkesmässig postning av tidningar och reklam och det är i bruk dygnet runt. I PTP beställs utdelningar och skapas postningsplaner för beställningarna. Det är enkelt att ändra givna uppgifter, postningshuset får postningsanvisningar och -dokument utgående från dessa uppgifter. Dessutom förs postningsuppgifterna automatiskt över till en elektronisk försändelseförteckning.

Hur får jag tillgång till PTP

PTP är en del av vår extranätstjänst. Tjänsten kontrollerar den inloggades rättigheter för tjänsten och förser PTP med uppgifter om vilket företags uppgifter som ska visas. Du får tillgång till användarrättigheterna för PTP genom att beställa inloggningsuppgifter. Beställningen kan göra av personer med rätt att teckna firma i ditt företag. När användarrättigheterna skapas, skapas samtidigt företagets inloggningsuppgifter och administratör. Administratören utser företagets övriga användare. När användarrättigheter skapas, får administratören ett e-postmeddelande och instruktioner.