Kundrapporter

Postis avtalskunder kan utnyttja rapporter i vilka de kan se vilka tjänster och produkter de använder. Användningen av rapporter förutsätter inloggningsuppgifter för Postis tjänst.

Kundrapporter som finns till ditt förfogande

  • Tjänsterapport – månadsrapport i CSV-format om användningen av tjänsten. Rapporteringsdata har laddats ner fr.o.m. februari 2015.
  • Fakturarapport – Postis faktura som PDF-fil och fakturaspecifikation i CSV-format. Rapporteringsdata har laddats ner fr.o.m. den 17 mars 2015.
  • Tidningsrapport  – årsrapport av tidning i CSV-format. Rapporteringsdata har laddats ner fr.o.m. början av 2015.

Läs instruktionerna

Du kan även logga in i gamla extranet