Kontrolltjänst – Kontrollera enskilda konsumentkunders uppgifter

Med hjälp av Kontrolltjänst kan du automatiskt kontrollera, rätta till och komplettera enskilda konsumentkunders uppgifter.

Tjänsten har fyra olika nivåer som kan tas i bruk tillsammans eller separat:

  1. Adresskontroll
  2. Kunduppgiftskontroll
  3. Kontroll av fakturamottagarens kontaktuppgifter
  4. Sökning av kunduppgifter

 Tjänsten baseras på Postis aktuella postmottagarregister, som omfattar alla finländska postmottagare inklusive postadresser.

Tjänstens nyttor:

  • Minskat utredningsarbete orsakat av felaktiga och bristfälliga adresser
  • Färre obeställbara försändelser
  • Inga duplikatkunder i kundregistret