Frankeringsmaskin för betalning av daglig postning

En frankeringsmaskin lämpar sig för daglig postning av brev- och paketförsändelser som överskrider sju exemplar, och när du använder många olika brev- och pakettjänster. Du kan köpa eller hyra en frankeringsmaskin. Maskinen är enkel att använda och det är enkelt att följa upp kostnaderna.

Nyttor:

  • Med frankeringsmaskin betalar du enkelt porton för brev och paket
  • Maskinen producerar portobeteckningar direkt på försändelsen eller en separat etikett
  • Som avtalskund kan du utnyttja moms-avdrag

Läs mer om frankeringmaskinen.