Adressändringstjänst för företag

Med adressändring meddelar postmottagaren Posti om att dennes gamla adress upphör att gälla och uppger den adress som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri. Posti eftersänder på basis av adressändring alla brevförsändelser och paket som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som anlänt till den gamla adressen, om inte annat avtalats med avsändaren. Till utlandet eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser upp till 50 gram.

Adressändring

Du kan göra en adressändring via nättjänsten och med TYVI PRO-inloggningsuppgifter.

Beställ Postis extranet-koder här

Du kan även göra en adressändring med en utskrivbar blankett.

Skicka den ifyllda blanketten till adressen:

Posti Ab
Adresstjänster Helsingfors
PB 777
00011 POSTI