Avtalen om Inrikes frakt ändras den 1 januari 2016

Posti Ab förnyar och utvecklar sina tjänster. I fortsättningen erbjuder vi alla tjänster via ett enhetligt tjänsteavtal. Som vår fraktkund är ert företag Postis avtalskund och kan köpa alla tjänster som är avsedda för avtalskunder. Ändringen gäller Postis avtal om Inrikes frakt, när det kundförhållande som är knutet till avtalet är registrerat hos Posti Ab eller ett företag som slagits samman med Posti (Itella Logistics Oy och VR Transpoints styckegodslogistik). Ändringen gäller inte Postis andra tjänster som ert företag anlitar.

Ändringarna i avtalen och villkoren träder i kraft den 1 januari 2016

Från och med den 1 januari 2016 tillämpar vi på ert avtal produktvillkoren för Postis Inrikes frakt och Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder. Godkännandet av de nya villkoren för Postis Inrikes frakt kräver inga åtgärder från er sida. I och med att ni fortsätter att anlita Inrikes frakttjänster efter den 1 januari 2016 uppdaterar vi tjänsteavtalet för ert företag, och ni godkänner såväl Postis allmänna avtalsvillkor för företagskunder som produktvillkoren för frakttjänster.

I och med ändringen blir prissättningen av tilläggstjänster enhetlig med Postis produktvillkor. De kundspecifika avgifterna för tilläggstjänster ändras om de avviker från Postis produktvillkor för Inrikes frakt.

Postis alla gällande avtals- och produktvillkor finns här.

Prisändringar som gäller Inrikes frakt, serviceavgifter och tilläggstjänster 1.1.2016

Priserna för Inrikes frakt ändras med 4,4 % den 1 januari 2016. Serviceavgifter och tilläggstjänsternas priser vid Inrikes frakt från och med den 1 januari 2016.

Kontrollera priserna i tjänsten Posti SmartShip

De gällande avtalspriserna för ert företag finns i den avgiftsfria tjänsten Posti SmartShip.