Flexibel lagring för ditt företag

Lagertjänsterna innehåller bastjänster för lagringen och ProWeb-browserabonnemang till Postis lagersystem. Med browserabonnemanget kan du sköta bl.a. ordersparning och följa med lagerhändelser i realtid.

Täckande och skalbara end-to-end lösningar

Våra kundlösningar anpassar sig från lagring av enskilda varor till hela lagerstyrningssystem. Våra tjänster är enkla att ta i bruk och kombinera med ditt företags system, vilket ökar transparensen i din leveranskedja.

När din leveranskedja behöver effektivisering, erbjuder vi:

  • små och stora utkontrakteringsprojekt av lager
  • direkt insyn till vårt lagersystem via ProWeb-browserabonnemanget. Med browserabonnemanget kan du följa upp bl.a. lagerhändelser eller köra på förhand bestämda rapporter.
  • utdelningsleveranser till lagerkunder och övriga transportlösningar
  • färdig tidsbunden lagring som enkelt kan tas i bruk
  • lösningar för TFÄ-produkter, långvaror och specialhantering av krävande produkter

Såhär drar du nytta av att utkontraktera din leveranskedja:

  • Utkontraktering av lagret medför effektivitet och inbesparingar
  • Förvandla logistikens personal-, lokal- och utvecklingskostnader till rörliga kostnader
  • Du kan utvidga dina lagertjänster med tilläggstjänster såsom omförpackning, säsong- och kampanjarbeten eller finisheringstjänster, vilka minskar behovet av detta arbete i kedjans övriga skeden

Vi erbjuder lösningar även för mindre lagringsbehov

En lätt lagringslösning lämpar sig för ditt företag när du behöver tillfällig lagring eller om dina volymer är små. Du kan administrera ditt lager med ProWeb-browsern.