Effektiva service- och upprätthållningstjänster

Om ditt företag idkar handel med reservdelar och förnödenheter, effektiviserar du service- och upprätthållningstjänsterna genom att välja en pålitlig lagringslösning. Vi levererar reservdelarna punktligt enligt order. Så sparar du utrymme och lageromsättningen hålls under kontroll. Våra tjänster lämpar sig till exempel för logistiken för industriapparater, datorer och bildelar.