Dryckeslogistik

Våra kunder är producenter och importörer av drycker. Produkterna och artiklarna är många, och kraven på insamlingens kvalitet och snabbhet är höga. Ditt företag drar nytta av de för branschens behov utvecklade informationssystem och teknologier som möjliggör en effektiv funktion av beställnings- och leveranskedjan och transparens.