Lagra

Våra lösningar anpassar sig från lagring av enskilda varor till lagerstyrningssystem. Du kan enkelt ta i bruk tjänsterna och kombinera dem med systemen i ditt företag. Vi har utrymme såväl för pallar, småvaror som farliga ämnen. Via kontrollsystemet ser du lagersaldot och orderinformationen i realtid.

Lagra