Obs.
  • Hanteringen av internationell post på JFK-flygplatsen i New York är fördröjd. Anhopningen fördröjer postgången från Finland till Förenta staterna. Vår kundtjänst kan varken se närmare information om försändelser eller påskynda deras leverans.

Försändelseuppföljning