Beställning, ändring eller uppsägning av svarförsändelsekod

Användningen av svarförsändelsekod blev avgiftsbelagd 1.1.2016. En kodspecifik bruksavgift debiteras kunden månatligen.

Om du vill göra ändringar i din svarsförsändelsetjänst, komplettera de uppgifter som begärs på blanketten och välj därefter ”Sänd”. Vi handlägger din beställning snabbt.

Du får mer information om tjänsten här.

Med denna blankett kan du

Beställning av svarförsändelsekod

Med denna blankett kan du beställa högst tre (3) infokoder/svarsförsändelsekoder.

Användningen av svarförsändelsekod blev avgiftsbelagd 1.1.2016. En kodspecifik bruksavgift debiteras kunden månatligen.

Fält som markerats med asterisk är obligatoriska.

Kunduppgifter

Beställning

1 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specifikation

2 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specifikation

3 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specifikation

Beställning av infokod för befintlig svarförsändelsekod

Med denna blankett kan du beställa högst tre (3) infokoder/svarsförsändelsekoder

Fält som markerats med asterisk är obligatoriska.

Kunduppgifter

1 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specifikation

2 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specifikation

3 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specifikation

Ändring av uppgifter för svarförsändelsekod

Ändring av uppgifter för svarförsändelsekod.

Kunduppgifter

Uppsägning av svarsförsändelsetjänst/kod/info

Fält som markerats med asterisk är obligatoriska.

Uppgifter

Uppsägning av alla svarförsändelsekoder

Med denna blankett säger kunden upp alla svarförsändelsekoder. Uppsägningstiden är en (1) månad.

Uppsägning av en enstaka svarförsändelsekod

Med denna blankett säger kunden upp en enskild svarförsändelsekod. Uppsägningstiden är en (1) månad.

Uppsägning av en eller flera infokoder

Med denna blankett kan kunden säga upp en eller högst tre (3) infokoder i anknytning till svarförsändelsekoder. Uppsägningstiden är en (1) månad.